مجموعه فوتیج افکت پرتو نور و بوکه /کدمحصول 3100

http://dl.effectproject.ir/01-EffectProject-Preview-Video/3100+.mp4       مجموعه فوتیج... 

رای خود را ثبت کنید
17000 تومان

مجموعه فوتیج افکت نور و جرقه / کدمحصول 3090

http://dl.effectproject.ir/01-EffectProject-Preview-Video/3090+.mp4   مجموعه فوتیج... 

رای خود را ثبت کنید
20000 تومان

مجموعه فوتیج ذرات پارتیکلی براق /کدمحصول 3131

http://dl.effectproject.ir/01-EffectProject-Preview-Video/3131+.mp4   مجموعه فوتیج... 

رای خود را ثبت کنید
25000 تومان

مجموعه پریست های المنت نور Light Leaks ویژه پریمیر /کدمحصول 2880

http://dl.effectproject.ir/01-EffectProject-Preview-Video/2880+.mp4 مجموعه المنت... 

رای خود را ثبت کنید
15000 تومان

پکیج ویژه, بیش از 150 پارتیکل و افکت ویدیویی /کدمحصول 2280

  http://dl.effectproject.ir/01-EffectProject-Preview-Video/2280+.mp4   به د... 

رای خود را ثبت کنید
32000 تومان

مجموعه ویژه از +700 المنت ویدیویی اجزای ساخت ویدیو /کدمحصول 2626

  http://dl.effectproject.ir/01-EffectProject-Preview-Video/2626+.mp4   پروژه پریم... 

رای خود را ثبت کنید
35000 تومان

مجموعه حرفه ای از فوتیج های ویدیویی افکت نور Lens /کدمحصول 1700

به دلیل حجم بالای 10 گیگابایت  ارسال محصول فقط بصورت پکیج ویژه پ... 

رای خود را ثبت کنید
30000 تومان

مجموعه پکیج حرفه ای 300+ افکت نوری سینمایی Lens Flares Cinematic / کدمحصول 2413

◽️مجموعه پکیج حرفه ای 300+ افکت نوری سینمایی Lens Flares ◽️قابل ... 

رای خود را ثبت کنید
35000 تومان

پکیج ویژه مجموعه فوتیج های ویدیویی پوشش شیشه ای / کدمحصول 1991

به دلیل حجم بالای 13 گیگابایت / ارسال محصول فقط بصورت پکیج ویژه ... 

رای خود را ثبت کنید
35000 تومان

مجموعه پریست رنگ پریمیر + مجموعه فوتیج های افکت نور / کدمحصول 2031

مجموعه جدیدپریست رنگ های بی نظیر پریمیر +مجموعه فوتیج های افکت نور به هم... 

رای خود را ثبت کنید
13000 تومان

پکیج حرفه ای از بوکه های رنگ پریمیر +مجموعه اصلاح رنگ /کدمحصول 2072

◽️پکیج حرفه ای از بوکه های رنگ پریمیر +مجموعه اصلاح رنگ ◽️به همراه فی... 

رای خود را ثبت کنید
13000 تومان